Welkom
  • Welkom

Bestuur

Dagelijks bestuur (DB) OSV Berkelland bestaat uit:

W.F. Hoogendijk, voorzitter, email: w.hoogendijk8@gmail.com tel. 0573-750245

J.H. Eisink, penningmeester, email: jenteisink@hetnet.nl, tel: 0573-491806

J. Jense, secretaris, email: info@osvberkelland.nl, tel: 0573-843799