Welkom
  • Welkom

OSV Berkelland

Onafhankelijke Senioren Vereniging (OSV) Berkelland is de voortzetting per 1 januari 2016 van ANBO Berkelland. Tijdens de ledenvergadering van 10 november 2015 is besloten uit het landelijke ANBO verband te treden en als zelfstandige en onafhankelijke vereniging verder te gaan. Onacceptabele beslissingen door het ANBO hoofdbestuur te Woerden leidden landelijk tot grote verontwaardiging en verlies van vertrouwen in de toekomst van ANBO als landelijke organisatie. Hierop besloten vele lokale afdelingen als zelfstandige vereniging verder te gaan. Zo ook ANBO Berkelland.

Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om de toekomst voor de vereniging veilig te stellen en voor de betrokkenen een zo glad mogelijke overgang tussen de oude en de nieuwe situatie te bewerkstelligen. Dit is veel werk. Meer informatie is hier te vinden.